Hem

 

S*Mannegummans Sibiriska katter och Neva Masquerade

 

 

ChampionGoldenesima King Creol ny 22

Males Females Plans Contact Kittens at new owners Links Kittens Coming litters

Destiny blev Internationell Champion i Åbo och fick CAGCIB

Utställning i Örebro 2014

La Bi-Londi fick

CAC och BIV

både på lördag och söndag och nu

2015 blev hon då CHAMPION

 

mannegumman@gmail.com