Hem

 

S*Mannegummans Sibiriska katter och Neva Masquerade

Males Females Plans Contact Kittens at new owners Links Kittens Coming litters

 

 

ChampionGoldenesima King Creol ny 22

Destiny blev Internationell Champion i Åbo Finland och fick CAGCIB

S*Mannegummans DesCapo La Bi-Londi blev

Internationell Champion i Oslo Norge tillsammans med S*Mannegummasn Marwin Vom Kirnbach som också blev Internationell Champion

mannegumman@gmail.com